ANBI

De Stichting Noaberschap Appingedam  beschikt over een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.
Het voordeel is dat donateurs hun gift kunnen aftrekken bij de belastingdienst.

Het fiscaal nummer van de Stichting is 8051.56.549.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is:  NL26RABO 0 313 062 625

Jaarverslag Noaberschap 2022

Balans 31 12 2022 Noaberschap

Exploitatierekening 2022 Noaberschap

Beleidsplan Noaberschap 2021-2024