ANBI

De Stichting Noaberschap Appingedam  beschikt over een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.
Het voordeel is dat donateurs hun gift kunnen aftrekken bij de belastingdienst.

Het fiscaal nummer van de Stichting is 8051.56.549.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is:  NL26RABO 0 313 062 625

Beleidsplan Noaberschap 2021-2024

Jaarverslag 2021 Noaberschap 

Balans 31 12 2021 Noaberschap

Exploitatierekening 2021 Noaberschap