ANBI

De Stichting Noaberschap Appingedam  beschikt over een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.
Het voordeel is dat donateurs hun gift kunnen aftrekken bij de belastingdienst.

Het fiscaal nummer van de Stichting is 8051.56.549.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is:  NL26RABO 0 313 062 625

Beschikking belastingdienst ANBI lees hier

 

Beleidsplan Noaberschap 2017-2020

Jaarverslag Noaberschap 2016

Jaarverslag 2017

Financiën Noaberschap ANBI 2018

Financiën-Noaberschap-ANBI-2019